Menu serwisu
Start
Szukaj
Wyniki
Wiadomości ogólne
Uczestnicy
Nagrody
Kontakt
Historia Szkolnej Ligi Siatkówki

Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich powołana została jesienią 1994 roku, z inicjatywy Komitetu Założycielskiego, w którego skład wchodzili m. in.:

Władysław Heller - wieloletni trener zespołów klubowych, wieloletni trener Reprezentacji Polski Juniorek, Kierownik Wyszkolenia PZPS a następnie pracownik UKFiS

Bronisław Orlikowski - wybitny zawodnik, wieloletni trener Reprezentacji Polski Juniorów i Juniorek, trener zespołów klubowych, również nauczyciel wychowania fizycznego

Władysław Wiśniewski - wybitny zawodnik, następnie wieloletni sędzia i działacz siatkówki, wieloletni Prezes WOZPS

Bogusław Nader - wieloletni działacz sportowy, Prezes Ogniska TKKF "Piaski"

Ryszard Koziara - nauczyciel wychowania fizycznego i inni.

20.09.1994 r. odbyło się pierwsze zebranie wyborcze Szkolnej Ligi Siatkówki. Pierwszym Prezesem został Zygmunt Salata, oficer WP, Wiceprezesem Władysław Heller a sekretarzem Władysław Wiśniewski. Honorowym Prezesem Szkolnej Ligi Siatkówki został Hubert Wagner.

W pierwszym sezonie rozgrywek, 1994/1995 uczestniczyło tylko 12 zespołów, ale w następnym już 36. Szkolna Liga Siatkówki dość szybko zdobyła sobie sporą popularność wśród szkół warszawskich i podwarszawskich. W pierwszych sezonach rozgrywek organizowano uroczyste inauguracje rozgrywek, podczas których, obok okolicznościowych uroczystości, odbywały się inauguracyjne mecze, po jednym dziewcząt i chłopców. Obecny na Inauguracji Rozgrywek w 1996 roku, w XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego, Hubert Wagner wyraził nadzieję, że siatkówka znów stanie się popularna w szkołach warszawskich. Wagner wspierał swym autorytetem SLS i wierzył, że przyczyni się ona w znacznym stopniu do rozwoju siatkówki. Czy nadzieje, nie żyjącego już, podwójnie złotego "Jurka", spełniły się ? Trudno powiedzieć. Ale patrząc na dzisiejszy stan rzeczy, 52 zespoły uczestniczące w rozgrywkach obecnego sezonu, to jak na wielką aglomeracje warszawską, ciągle mało .Być może jednak "tłuste lata" Szkolnej Ligi Siatkówki jeszcze przed nami. Może tegoroczny sukces polskich siatkarek, w postaci zdobycia tytułu Mistrzyń Europy, uruchomi rezerwy zapału wśród nauczycieli i młodzieży. Obecnie poważną barierą stają się finanse, a raczej ich brak. Dotyczy to zarówno samych szkół jak i organizatorów rozgrywek. W pierwszych latach istnienia Szkolnej Ligi Siatkówki sytuacja finansowa była zdecydowanie lepsza. SLS korzystała z dość sporych dotacji z organów samorządowych i państwowych. Nie skąpili grosza Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej I Turystyki Zenon Dagiel, Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Zarządu m.st. Warszawy, znany działacz sportowy Juliusz Sochan, Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Kern i inni. SLS wspierał Urząd Kultury Fizycznej i Sportu oraz PKOl. Nie poszukiwano specjalnie sponsorów komercyjnych, gdyż nie było takiej potrzeby. Wiele z pozyskiwanych środków spożytkowano na zakupy znacznych ilości sprzętu sportowego dla szkół uczestniczących w rozgrywkach. Ale to już historia.

Tradycją pierwszych lat SLS, było również organizowanie po zakończeniu rozgrywek meczów pokazowych dziewcząt i chłopców All Stars Game SLS. Po kilku latach zwyczaj ten został zarzucony i dziś chyba trudno by było do niego powrócić. Również mapa siatkówki w szkołach warszawskich wyglądała w pierwszych sezonach nieco inaczej niż dziś.


Czołówka I lig w poszczególnych sezonach wyglądała następująco:

Sezon 1995/1996

I liga dziewcząt

  1. III LO im. gen. J. Sowińskiego - trener Jolanta Dolecka

  2. XLI LO im. J. Lelewela - trener Sławomir Dobkowski

  3. XXII LO im. Jose Marti - trener Ilona Danilak

I liga chłopców

  1. Zespół Szkół Łączności - trener Bronisław Orlikowski

  2. Zespół Szkół nr 22 - trener Zygmunt Petka

  3. Zespół Szkół nr 19 - trener Andrzej Marcinkowski

Sezon 1996/1997

I liga dziewcząt

  1. III LO im. gen. J. Sowińskiego - trener Jolanta Dolecka

  2. Zespół Szkół Ogóln. nr 3 im. W. Broniewskiego w Błoniu - trener Iwona Lewandowska

  3. XVI LO im. S. Sempołowskiej - trener Maria Obara

I liga chłopców

  1. Zespół Szkół Łączności - trener Bronisław Orlikowski

  2. Zespół Szkół Zawodowych nr 19 - trener Andrzej Marcinkowski

  3. XLIV LO im. A. Dobiszewskiego - trener Elżbieta Arkuszyńska

Sezon 1997/1998

I liga dziewcząt

  1. XVI LO im. S. Sempołowskiej - trener Maria Obara

  2. Z S Ogóln. nr 3 im. W. Broniewskiego w Błoniu - trener Iwona Lewandowska

  3. XXII LO im. Jose Marti - trener Arkadiusz Jędras

I liga chłopców

  1.Zespół Szkół nr 19 - trener Andrzej Marcinkowski

  2. Zespół Szkół Łączności - trener Janusz Groszkowski

  3. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego - trener Ireneusz Kwiatkowski

Pod koniec I kadencji SLS zrezygnował z działalności Prezes Zygmunt Salata, którego obowiązki przejął Władysław Wiśniewski. On też prowadził od początku rozgrywki i sekretariat Ligi. Na jesieni 1998 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SLS. 

Po pierwszych czterech sezonach działalności, w 1998 roku, Szkolna Liga Siatkówki miała już swoje pierwsze doświadczenia i było wiadomo iż na dłużej wpisze się w mapę warszawskiego sportu młodzieżowego. Jesienią 1998 roku Prezesem SLS został inż. Władysław Wiśniewski, postać w warszawskim środowisku siatkarskim znana od lat i popularna. Wieloletni zawodnik, potem sędzia i działacz siatkówki, wieloletni Prezes WOZPS, człowiek niezwykle zasłużony dla naszej dyscypliny sportu. Choć w poprzednim sezonie to on praktycznie kierował rozgrywkami jak i cała Ligą, od jesieni 98 roku przystąpił do pracy z nową energią. Wspomagał go głównie Bogusław Nader, Skarbnik SLS, działacz również wielce zasłużony i doświadczony. Sezony 1998/1999, 1999/2000, 200/2001 i 2001/2002 to okres stabilizacji SLS. Całkiem przyzwoite dofinansowanie z organów samorządowych pozwalało na pełną realizację założeń organizacyjnych. We wszystkich tych czterech sezonach uczestniczyło w rozgrywkach po trzydzieści kilka zespołów. Ustabilizowały się cztery grupy rozgrywek: I i II liga dziewcząt oraz I i II liga chłopców. Poziom sportowy systematycznie się podnosił, a czołówka pierwszych lig prezentowała się naprawdę dobrze. Ponieważ czas płynie szybko i kilka lat wstecz to już dla wielu zamierzchła przeszłość, przypominamy w skrócie wyniki sportowe tamtego okresu.

Sezon 1998/1999 

I liga dziewcząt                                                   I liga chłopców

   1. X LO im. Królowej Jadwigi                               1. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego

   2. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego                    2. X LO im. Królowej Jadwigi

   3. XVI LO im. S. Sempołowskiej                          3. XLI LO im. J. Lelewela

       /startowało 8 zespołów/                                        /startowało 8 zespołów/

 

II liga dziewcząt                                                   II liga chłopców

    1. VII LO im. J. Słowackiego /awans do I ligi/         1. I LO w Wołominie /awans do I ligi/

    2. XXXIV LO im. M. de Cervantes`a /awans/             2. XXXIII LO im. M. Kopernika /awans/

    3. Zespól Szkół Zawodowych nr 20 /awans/

        /startowało 15 zespołow/                                    /startowało 7 zespołów/

Ogółem w rozgrywkach startowało 38 zespołów.


Sezon 1999/2000

I liga dziewcząt                                                      I liga chłopców

    1. VII LO im. J. Słowackiego                                   1. Zespół Szkół nr 3`1 im. J. Kilińskiego

    2. X LO im. Królowej Jadwigi                                   2. XXXIX im. Lotnictwa Polskiego

    3. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego                        3. I LO w Wołominie

        /startowało 10 zespołów/                                        /startowało 8 zespołow/

II liga dziewcząt                                                     II liga chłopców

    1. XI LO im. M. Reja /awans do i ligi/                       1. Zespół szkół nr 16 /awans do I ligi/

    2. CIV LO /rezygnacja z rozgrywek/                        2. Zespół Szkół Elektr. nr 3 /rezygnacja z awansu/

        /startowało 12 zespołów/                                         /startowało 8 zespołów/

Ogółem w rozgrywkach startowało 38 zespołów.

 

Sezon 2000/2001

I liga dziewcząt                                                       I liga chłopców

     1. XVI LO im. S. Sempołowskiej                                1. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego

     2. XI LO im. M. Reja                                                 2. I LO w Wołominie

     3. X LO im. Królowej Jadwigi                                     3. X LO im. Królowej Jadwigi

         /startowało 10 zespołów/                                          /startowało 8 zespołów/

II liga dziewcząt                                                     II liga chłopców

     1. LXXVIII LO im. M. P.-Jasnorz. /awans/                1. CIX LO /awans do I ligi/

     2. III LO im. gen. J. Sowińskiego /awans/                2. VII LO im. Władysława IV /awans/

         /startowało 13 zespołów/                                          /startowało 6 zespołów/

Ogólem w rozgrywkach startowało 37 zespołów.


Sezon 2001/2002

I liga dziewcząt                                                     I liga chłopców

      1. XVI LO im. S. Sempołowskiej                          1. I LO w Wołominie

      2. X LO im. Królowej Jadwigi                               2. Zespół nr 31 im.Kilińskiego

      3. III LO im. gen. J. Sowińskiego                         3. X LO im. Królowej Jadwigi  

         /startowało 10 zespołów/                                     /startowało 10 zespołów/

II liga dziewcząt                                                   II liga chłopców

      1. XXVIII LO im. J. Kochanowskiego /awans/        1. ZS nr 16 im. Sikorskiego /awans/  

      2. XVIII LO im. J. Zamoyskiego /awans/               2. XXXIV LO im. Cervantesa /awans/

         /startowało 11 zespołow/                                     /startowało 6 zespołow/

Ogółem w rozgrywkch startowało 37 zespołów/ 

Na początku 2002 roku W. Wiśniewski zachorował. II rundą rozgrywek kierował już telefonicznie z domu, zaś jesienią tego roku dobiegła końca II kadencja Zarządu SLS. Na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. A oto ich skład:

Prezes - Witold Mysyrowicz, wieloletni sędzia i działacz siatkówki, przez 8 lat Prezes WOZPS

Wiceprezes - Wojciech Bieńko, wieloletni, zasłużony działacz i sędzia siatkówki 

Skarbnik - Bogusław Nader, wieloletni zasłużony działacz sportowy, Prezes Ogniska TKKF "Piaski" 

Sekretarz - Jerzy Adam Czartoryski, nauczyciel wf, trener siatkówki

Członek Zarządu - Zbigniew Walasek, Dyrektor XVI LO im. S. Sempołowskiej

Członek Zarządu - Wiesław Marciniak, przedsiębiorca w branży sprzętu sportowego

Członek Zarządu - Andrzej Wrotek, nauczyciel wf, trener siatkówki  

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marian Biesiadecki, nauczyciel, wieloletni zasłużony działacz i sędzia siatkówki, Sekretarzem Jerzy Stańczykiewicz, nauczyciel wf,  Członkiem Andrzej Marcinkowski, nauczyciel wf i wieloletni trener siatkówki. Władysławowi Wiśniewskiemu został jednogłośnie nadany tytuł Honorowego Prezesa Szkolnej Ligi Siatkówki.

Sezon 2002/2003 okazał się sezonem trudnym. Na jesieni 2002  roku weszła w życie nowa

Ustawa o Ustroju m.st. Warszawy. Dwaj poważni sponsorzy SLS, Gmina Warszawa Centrum i Starostwo Powiatu Warszawskiego, przestali istnieć. Nowo wybrany Prezydent Warszawy Lech Kaczyński rozpoczął organizację nowej administracji warszawskiej. Spowodowało to pewne zakłócenia w dopływie środków finansowych. Każda zmiana dokonywana na żywym organizmie musi początkowo spowodować pewne zakłócenia. Gdy te sprawy zostały unormowane, weszła z kolei w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zmieniła zasady dofinansowywania organizacji pozarządowych.

Skrócone wyniki sezonu 2002/2003

I liga Dziewcząt                          

     1. III LO im. gen. J. Sowińskiego - trener Andrzej Kepel, wyróżniające się zawodniczki:

         atakujące Milena Lewandowska, Magdalena Łukaszewicz, Beata Fortuna, Aleksandra

         Jonik, Anna Księżopolska, rozgrywająca Anna Abel, przyjmująca Emili Turlińska

     2. XVI LO im. S. Sempołowskiej - trener Maria Obara, wyróżniły się atakujące Anna Peryt. 

         Aleksandra Obara, Marta Rękosiewicz, rozgrywające Katarzyna Grodzicka, Małgorzata

         Jeruzalska

     3. LXXIII LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - trener Grażyna Grudzińska-Bałdyga

         wyróżniły się atakujące Katarzyna Pyzlak, Agnieszka Kosińska, Marta Piwowar,

         rozgrywające Olga Kowalczyk, Anna Brzezińska oraz Magda Nowakowska, Anna

         Kabocińska, Dorota Witkowska

/startowało 10 zespołów/

I liga chłopców

      1. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego - trener Zbigniew Zemka, wyróżnili się atakujący

          Bartosz Gawryszewski, Kamil Michalak, Kamil Mazowiecki, Robert Żuchowski,

          środkowi Łukasz Jałoza, Maciej Hońko, Kamil Skrzypkowski, rozgrywający Dariusz

          Dudzik, libero Michał Maroszek

      2. X LO im.Królowej Jadwigi - trener Krystyna Tym, wyróżnili się atakujący Marcin Oszczyk

          Adam Tempiak, środkowi Tomasz Rybacki, Bartosz Taranko libero Rafał Rybacki

      3. Zespół Szkół nr 31 im. J. Kilińskiego - trener Andrzej Marcinkowski, wyróżnili się

          atakujący Łukasz Żelazko, Jakub Ziemiński, przyjmujący Radosław Bałos, rozgrywający

          Cezary Żyłkowski

/startowało 10 zespołów/

II liga dziewcząt                                                        

  1. XXXIII LO im. M. Kopernika - trener Andrzej Machowski /awans do I ligi/

  2. Zespół Szkół Ogółn. nr 1 w Legionowie - trener Marta Lach /awans do I ligi/

  3. CIX LO - trener Elżbieta Rejniak

/startowało 11 zespołów/

II liga chłopców

  1. Zespół Szkół nr 1 w Wołominie - trener Wojciech Szadkowski /awans do I ligi/

  2. XXXIX LO im Lotnictwa Polskiego II - trener Maria Hołozubiec

  3. Zespół szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 - trener Arkadiusz Deptuła /zespół zrezygnował z awansu do I ligi i w jego miejsce awansowało XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego./

/startowało 13 zespołów/

Ogółem w rozgrywkach startowały 44 zespoły

Uroczyste Zakończenie Sezonu odbyło się w gościnnych progach XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego

Czołówkę szkół biorących udział w Szkolnej Lidze Siatkówki w 2003 roku stanowiły:

1. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego, popularny Dewulot, jest szkołą bardzo usportowioną prowadzone tam są klasy sportowe siatkówki i koszykówki.. Absolwentami tej szkoły są m. in. Zbigniew Pacelt, pływak, pięcioboista nowoczesny, olimpijczyk później wysoki urzędnik państwowy, Jakub Puchow, skoczek do wody, olimpijczyk, Arkadiusz Gołaś, reprezentant Polski w siatkówce, tragicznie zmarły we wrześniu 2005 r.. Absolwentem jest również obecny Prezydent Warszawy Lech Kaczyński.

2. X LO im. Królowej Jadwigi, to również szkoła usportowiona. Wspaniałe osiągnięcia w siatkówce to dzieło niezmordowanej trenerki Krystyny Tym, prowadzącej zarówno dziewczęta jak i chłopców, prywatnie szwagierki znakomitego satyryka, pisarza i człowieka wielu talentów, Stanisława Tyma. Zasługi w sukcesach ma również Dyrekcja szkoły. W 1993 roku Krystyna Tym odeszła na emeryturę, naszym zdaniem przedwczesną. Jednak jej następcy Joanna Balasz (dziewczęta) i Zbigniew Kwaśniewski (chłopcy) radzą sobie całkiem dobrze. Chłopcy pod wodza nowego szkoleniowca ponownie zdobyli srebrny medal.

3. Znakomite wyniki od lat, szczególnie w kategorii dziewcząt, notuje III LO im. gen. Sowińskiego. Dziewczęta prowadzone przez Andrzeja Kepela rzadko kiedy znajdowały pogromczynie. Szkoła ta od lat współpracująca z UMKS MOS Wola, to miejmy nadzieję na długo jeden z silniejszych ośrodków siatkówki żeńskiej w Warszawie. Dobrze rokował także zespół chłopców prowadzony przez Małgorzatę Kulpę, znaną jako zawodniczka pod nazwiskiem Galuk, jednak w sezonie 2005/2006 chłopcy Sowińskiego w rozgrywkach nie wystartowali.

4. W XVI LO im. S. Sempołowskiej największe sukcesy w siatkówce odnoszą dziewczęta. Od wielu lat prowadzi je Maria Obara, była zawodniczka II ligowej Stali Kraśnik, wywodząca się z siatkarskiej rodziny. Nie bez wpływu na te sukcesy jest również propagowanie sportu w szkole oraz wielka pomoc w osobie Dyrektora Szkoły Zbigniewa Walaska, członka Zarządu SLS, który jesienią 2005 r. opuścił to stanowisko przechodząc na emeryturę. Wierzymy w to, że nowa Pani Dyrektor Anna Adamczyk w dalszym ciągu będzie „dobrym duchem” siatkarskiej młodzieży.

Godne podkreślenia są niewątpliwie sukcesy chłopców z Zespołu Szkół nr 31 im. J. Kilińskiego, których od początku istnienia SLS prowadził Andrzej Marcinkowski (obecnie na emeryturze)(początkowo jako Zespół Szkół Zawodowych nr 19). Na uwagę zasługują sukcesu Zespołu Szkół nr 1 w Wołominie a w jego składzie I LO im. W. Nałkowskiego. Chłopcy prowadzeni początkowo przez Karola Moczydłowskiego później Wojciecha Szadkowskiego a obecnie przez Marcina Prmowicza, przebojem awansowali kilka lat temu do I ligi, zdobywając później medale. Wysoki równy poziom prezentują od lat dziewczęta z LXXVIII LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, prowadzone obecnie przez Grażynę Grudzińską-Bałdyga brązowe medalistki w sezonie 2002/2003.. Duże zasługi jako szkoleniowiec ma również Bronisław Orlikowski, jeden z założycieli SLS, który pracując w Zespole Szkół Łączności święcił z prowadzonymi przez siebie chłopcami sukcesy, zdobywając 3 złote medale. Obecnie powrócił do SLS jako szkoleniowiec prowadząc Gimnazjum w Nieporęcie. Nauczycieli-trenerów, którzy zasługują na wyróżnienie jest wielu. Z pewnością należą do nich Andrzej Machowski z XXXIII LO im. M. Kopernika, prowadzący dziewczęta i chłopców, Grażyna Cesarska z XXXIV LO im. M. de Cervantes`a, Barbara ŁadyńskaXVIII LO im. J. Zamoyskiego. Niewątpliwe zasługi i sukcesy ma duet z XLI LO im. J. Lelewela  Sławomir Dobkowski i Ryszard Koziara. Na wyróżnienie zasługują również Elzbieta Rejniak Janusz Sandgarten z CIX LO. Chłopcy prowadzeni przez tego ostatniego zdobyli w sezonie 2003/2004  brązowe medale.  Należy wyróżnić jeszcze Renatę Misiorowską z XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego, prowadzącą zespoły dziewcząt i chłopców, Agatę Jung z VI LO im. T. Rejtana, Małgorzatę Filipowicz i Andrzeja Wrotka z XXVIII LO im. J. Kochanowskiego czy Waldemara Stepczyńskiego prowadzącego od lat dziewczęta z Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie Szkół i szkoleniowców,  o których warto napisać jest jeszcze wiele. Musimy jednak poprzestać na już wymienionych .Jak wielokrotnie podkreślaliśmy temu, istotną cechą Szkolnej Ligi Siatkówki jest fakt, iż w reprezentacjach szkół grają wszyscy najlepsi uczniowie szkoły, w tym oczywiście zawodnicy klubowi. Nie umniejszając w niczym zasług trenerów prowadzących zespoły, nie sposób nie podkreślić, iż część wyróżniających się zawodniczek i zawodników oprócz zajęć w szkole, odbywa regularne treningi w młodzieżowych klubach sportowych jak UMKS MOS Wola, MKS MDK, Metro, Sparta czy innych. Należeli do nich również w przeszłości uczestnicy Szkolnej Ligi Siatkówki, dziś jedni z najwybitniejszych polskich siatkarzy, reprezentanci Polski: Paweł Papke, kiedyś MKS MDK, następnie Mostostal Kędzierzyn, dziś PZU AZS Olsztyn, Paweł Zagumny kiedyś MKS MDK, ostatnio Sempre Volley Padova, a obecnie również PZU AZS Olsztyn, czy wspomniany wcześniej, tragicznie zmarły Arkadiusz Gołaś, kiedyś MKS MOS Wola, później Pamapol Częstochowa, wreszcie Lube Banca Macerana. Czy inni pójdą w ich ślady, czas pokaże. Możliwość gry z najzdolniejszymi młodymi warszawskimi siatkarkami i siatkarzami, dla tych którzy nie znaleźli miejsca w klubach sportowych, to spory doping do pracy i okazja doskonalenia, mimo wszystko, swych siatkarskich umiejętności. Taka była koncepcja i założenia Szkolnej Ligi Siatkówki, temu sprzyjali najwybitniejsi szkoleniowcy, z Wagnerem na czele. Odrywając się jednak od historii i wspomnień, przypominamy, że sezon 2003/2004 był Jubileuszowym Sezonem Rozgrywek Szkolnej Ligi Siatkówki. Patronat nad nim objął Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Pan Andrzej Urbański. Dziesiąty sezon rozgrywek rozpoczął się jednak przykrym akcentem. Na początku listopada zmarł kol. Eugeniusz Pawłowski, wieloletni sędzia i działacz siatkówki, w latach 1998 - 2002 Sekretarz Szkolnej Ligi Siatkówki. 18 listopada 2003 roku zmarł inżynier Władysław Wiśniewski. Szkolna Liga Siatkówki, siatkówka warszawska i sport warszawski poniosły kolejna stratę. Zmarły był jednym z założycieli a następnie wieloletnim prezesem Szkolnej Ligi Siatkówki, ostatnio jej Prezesem Honorowym, prawdziwym spirytus movens SLS. Zmarł, rzec by można, na posterunku, do ostatnich chwil współpracując z Zarządem SLS i koordynując rozgrywki. 25 listopada 2003 r pożegnali Go na Cmentarzu Bródnowskim Rodzina, liczni przyjaciele, przedstawiciele PZPS, WOZPS i MWZPS, członkowie Zarządu SLS, sędziowie, trenerzy, przedstawiciele klubów sportowych i szkół, młodzież. Odszedł człowiek wielce zasłużony dla sportu, dla siatkówki, dla młodzieży, dla Warszawy. Musimy uczynić wszystko by stać się Jego godnymi następcami, by wieloletnia praca Władysława Wiśniewskiego znalazła godnych kontynuatorów. By Szkolna Liga Siatkówki trwała i rozwijała się, by pozyskiwała nowych zwolenników i mecenasów, by sport szkolny, a w tym również siatkówka, był nie tylko przedsionkiem sportu wyczynowego, lecz by był również trwałym ogniwem wychowania społecznego i obywatelskiego, by hartował młode pokolenie ku pożytkowi nas wszystkich.

 Na jesieni 2003 r. nastąpiła zmiana w składzie Zarządu SLS. Kol. A. Wrotek, pochłonięty pracą zawodową, nie był w stanie wypełniać obowiązków członka Zarządu. W związku z tym został odwołany z tej funkcji, zaś na jego miejsce dokooptowano kol. Marka Wiśniewskiego. Jednocześnie kol. W. Bieńko zrezygnował z funkcji Wiceprezesa, którym został kol. Marek Wiśniewski. Zarząd SLS powierzył mu prowadzenie i koordynację rozgrywek.

W sezonie 2003/2004 wzięło udział ogółem 45 zespołów. A oto skrócone wyniki:

I liga dziewcząt (10 zespołów)

1. III LO im. gen. Sowińskiego – trener Andrzej Kepel, wyróżniające się zawodniczki:

atakujące Beata Fortuna i Ewa Parafiańska, rozgrywające Milena Lewandowska i Aleksandra Jonik

oraz Emilia Turlińska

2. Zespół Szkół Ogóln. Nr 1 w Legionowie – trener Marta Lach, w zespole wyróżniły się Anna Kacperska

Małgorzata Góralczyk, Agata Majewska i Joanna Kisielewicz

3..XVI LO im. S. Sempołowskiej – trener Maria Obara. W zespole wyróżniły się Agnieszka Peryt,

Małgorzata Bogucka, Zuzanna Pawlicka, Małgorzata Zarudzka, Justyna Warcholska i Monika Rękosiewicz

I liga chłopców (10 zespołów)

1. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego I – trener Zbigniew Zemka. W zespole wyróżnili się atakujący

Łukasz Jałoza i Kamil Mazowiecki, rozgrywający Grzegorz Łomacz i Bartos Zrajkowski oraz

środkowi Waldemar Świrydowicz, Maciej Hońko i Kamil Skrzypkowski

2. X LO im. Królowej Jadwigi – trener Zbigniew Kwaśniewski. W zespole wyróżnili się atakujący Adam Pempiak, Maciej Koszlaga i Michał Prokopowicz oraz rozgrywający Jacek Kade.

3. CIX LO im. H. Modrzejewskiej – trener Janusz Sandgarten. Wyróżnili się atakujący Sebastian Syta i Tomasz Walendziak, rozgrywający Jakub Lech i środkowi Wojciech Furman, Paweł Gajowniczek i Michał Michalewski i libero Michał Flanek.

II liga dziewcząt (9 zespołów)

 1. Zespół Szkół nr 35 – trener Jerzy Czartoryski /awans do I ligi/

 2. XVII LO im. A. F. Modrzewskiego – trener Barbara Kaleta /awans do I ligi/

 3. Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kobyłce – trener Małgorzata Fortuna


II liga chłopców (16 zespołów)

 1. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego II – trener Maria Hołozubiec

 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie – trener Małgorzata Piłkowska /awans do I ligi/

 3. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego III – trener Zbigniew Zemka

 4. Zespół Szkół nr 1 w Milanówku – trenerzy Mariola Borowska i Robert Brudziński /awans do I ligi/


Najlepsze zawodniczki sezonu:

atakująca – Beata Fortuna (III LO), rozgrywająca – Milena Lewandowska (III LO), wszechstronna – Małgorzata Góralczyk (ZSO nr 1 w Legion.)

Najlepsi zawodnicy sezonu:

Atakujący – Łukasz Jałoza (XXXIX LO), rozgrywający – Grzegorz Łomacz (XXXIX LO), wszechstronny – Michał Klepacki (VI LO)


W sezonie 2003/2004 rozegrano ogółem 380 spotkań. Była to największa dotychczasowa ilość spotkań rozegranych w jednym sezonie. Uroczyste Zakończenie Sezonu i równocześnie podsumowanie dziesięciolecia Szkolnej Ligi Siatkówki odbyło się w auli III LO im. gen. Sowińskiego na warszawskiej Woli.

Sezon 2004/2005 rozpoczął się od tragicznego wydarzenia. W wypadku samochodowym zginęli siatkarze Avii Świdni, a wśród nich Łukasz Jałoza, jeszcze na wiosnę uczeń XXXIX LO i najlepszy atakujący Szkolnej Ligi Siatkowej, dwukrotny Mistrz Polski Juniorów i dwukrotny złoty medalista SLS.

Przed rozpoczęciem sezonu Zarząd SLS podjął decyzję o organizacji rozgrywek o Puchar SLS im. inż. W. Wiśniewskiego, jako stałego elementu kalendarza sportowego SLS.

W rozgrywkach sezonu 2004/2005 wzięło udział 47 zespołów (znów rekord). Oto skrócone wyniki rozgrywek:

I liga dziewcząt (10 zespołów)

1. XXVIII LO im. J. Kochanowskiego – trener Małgorzata Filipowicz. W zespole wyróżniły się atakująca Agnieszka Garbacik, rozgrywająca Aleksandra Matusiak

Oraz Klaudia Komacka, Dagmara Samow, Małgorzata Bęza i Katarzyna Bienis.

2. XVI LO im. S. Sempołowskiej – trener Maria Obara. W zespole wyróżniły się Justyna Warcholska, Monika Rękosiewicz, Zuzanna Pawlicka, Małgorzata Bogucka,

Joanna Wlodarczyk, Małgorzata Zarudzka i Libero Marta Korneli.

3. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego – trener Monika Dymacz. W zespole wyróżniły się Karolina Weber, Aneta Kownacka i Paulina Kowal.

I liga chłopców (10 zespołów)

1. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego I – trener Zbigniew Zemka. W zespole wyróżnili się rozgrywający Grzegorz Łomacz i Bartosz Zrajkowski. atakujący Michał Stępień

iI Kamil Mazowiecki, środkowi Maciej Hońko i Konrad Skrzypkowski

2. Zespół Szkół nr 1 w Wołominie – trener Wojciech Szadkowski. W zespole wyróżnili się Michał Dudziński i Mirosław Domaszczeński

3. Zespół Szkół nr 1 w Milanówku – trenerzy Mariola Borowska i Robert Brudziński. Zespole wyróżnili się atakujący Piotr Nowakowski i Marcin Szlęzak, przyjmujący Marcin Jackiewicz, środkowy Rafał Dej i rozgrywający Tomasz Łuczka.

II liga dziewcząt (9 zespołów)

 1. Gimnazjum nr 39 – trener Zdzisław Jabłoński /awans do I ligi/

 2. XXXIV LO im. M. de Cervantes`a – trener Grażyna Cesarska /awans do I ligi/

 3. LXXVIII LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – trener Grażyna Grudzińska-Bałdyga

II liga chłopców (18 zespołów)

 1. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego II – trener Maria Hołozubiec

 2. XVIII LO im. J. Zamoyskiego – trener Barbara Ładyńska (awans do I ligi)

 3. I LO z Oddz. Inter. Im. B. Limanowskiego – trener Krystyna Pazio (awans do I ligi)

Najlepsze zawodniczki sezonu:

atakująca – Agnieszka Garbacik (XXVIII LO), rozgrywająca – Aleksandra Matusiak (XXVIII LO), wszechstronna – Justyna Warcholska (XVI LO)

Najlepsi zawodnicy sezonu:

atakujący – Piotr Nowakowski (ZS nr 1 w Milanówku), rozgrywający - Grzegorz Łomacz (XXXIX LO), wszechstronny – Maciej Hońko (XXXIX LO)

Puchar SLS im. W. Wiśniewskiego dziewcząt

 1. XXVIII LO im. J. Kochanowskiego

 2. XVI LO im. S. Sempołowskiej

Puchar SLS im. W. Wiśniewskiego chłopców

 1. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego II

 2. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego I

W sezonie halowym 2004/2005 rozegrano łącznie 443 spotkania.

Uroczyste Zakończenie Sezonu odbyło się tym razem w Szkole Podstawowej nr 92 im. J. Brzechwy. Po raz pierwszy w ramach zakończenie odbył się mecz siatkówki.

Rozegrano spotkanie finałowe Pucharu SLS im. W. Wiśniewskiego dziewcząt. Spotkały się XXVIII LO im. J. Kochanowskiego i XVI LO im. S. Sempołowskiej. Spotkanie prowadził Główny Komisarz Techniczny Polskiej Ligi Siatkówki, sędzia międzynarodowy Cezary Matusiak. Rozgrywanie spotkań finałowych Pucharu SLS w ramach Zakończenia Sezonu będzie w przyszłości regułą, przemiennie dziewczęta i chłopcy.

W dniach 10/11wreśnia 2005 r. odbyły się po raz pierwszy w historii Szkolnej Ligi Siatkówki turnieje w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców. Doszły one do skutku m. in. dzięki wydatnej pomocy Warszawskich Ośrodków Wypoczynku „Wisła”. Na pięknym obiekcie „Wisły” przy ul. Górczewskiej spotkało się 9 par dziewcząt i 21 par chłopców, które rozegrały łącznie 56 spotkań.

Skrócone wyniki turniejów w siatkówce plażowej

Dziewczęta

 1. Elżbieta Kurek – Justyna Wiśniewska (XXXIII LO im. M. Kopernika)

 2. Marianna Branicka – Anna Warzywoda (X LO im. Królowej Jadwigi)

 3. Katarzyna Gerymska – Marta Korneli (XVI LO im. S. Sempołowskiej)

 4. Magdalena Chmielewska – Karolina Ościk (Gimnazjum nr 2 w Błoniu)

Chłopcy

 1. Michał żurek – Dawid Migdalski (XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego)

 2. Adrian Oleba – Bartłomiej Skonieczny (XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego)

 3. Martin Chiniewicz – Dorian Point (Gimnazjum nr 35)

 4. Sebastian Syta – Mariusz Godlewski (CIX LO)

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Michał żurek to aktualny Mistrz Polski i Mistrz Europy kadetów (under 18), w parze ze Zbierskim, Dawid Migdalski to finalista Mistrzostw Europy, zaś para Chiniewicz- Poinc była najmłodszą parą turnieju. Podsumowując sezon 2004/2005 warto również wspomnieć, że wiosną 2005 r. Szkolna Liga Siatkówki uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego i wpisana została do KRS pod nr 0000230105.

W sezonie halowym 2005/2006 wzięły udział 52 zespoły. Rozegrano 512 spotkań.

I liga dziewcząt (10 zespołów)

1. XXVIII LO im. J. Kochanowskiego – trener Małgorzata Filipowicz. W zespole wyróżniły się Anna   Kunysz, Aleksandra Matusiak, Małgorzata Bęza, Magdalena Golec, Ilona Michalska
2. XXXIII LO im. M. Kopernika – trener Andrzej Machowski. W zespole wyróżniły się Elżbieta Kurek, Justyna Wiśniewska, Aleksandra Skorupińska, Marta Stremska, Anna Rygiewicz
3. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego – trener Monika Dymacz. W zespole wyróżniła się Aneta Kownacka.

I liga chłopców (10 zespołów)

1. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego I – trener Maria Hołozubiec. W zespole wyróżnili się Paweł i Łukasz Kaczorowscy, Marcin Sipak, Grzegorz Tomasz, Michał Żurek, Dawid Mindykowski, Damian Wojtaszek, Karol Ryszkowski
2. CIX LO im. H. Modrzejewskiej – trener Janusz Sandgarten. W zespole wyróżnili się Tomasz Walendziak, Mariusz Godlewski, Sebastian Syta.
3. Zespół Szkół nr 1 w Milanówku – trener Robert Brudziński. W zespole wyróżnił się Piotr Nowakowski

II liga dziewcząt  (15 zespołów)

 1. X LO im. Królowej Jadwigi – trener Joanna Balasz (awans do I ligi)
 2. Zespół Szkół nr 1 w Milanówku – trener Mariola Borowska (awans do I ligi)
 3. Gimnazjum nr 39 – trener Zdzisław Jabłoński

II liga chłopców (17 zespołów)

 1. I LO im. K. C. Norwida – trener Mirosław Maciaszczyk (awans do I ligi)
 2. XXXIV LO im. M. de Cervantes`a – trener Janusz Kwapiszewski (awans do I ligi)
 3. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego II – trener Zbigniew Zemka

Najlepsze zawodniczki sezonu:

Atakująca Anna Kunysz (XXVIII LO), rozgrywająca Justyna Wiśniewska (XXXIII LO), wszechstronna Anna Warzywoda (X LO)

Najlepsi zawodnicy sezonu:

Atakujący Piotr Nowakowski (ZS nr 1 w Milanówku), rozgrywający Michał Żurek (XXXIX LO), wszechstronny Tomasz Walendziak (CIX LO)

Puchar SLS im. W. Wiśniewskiego dziewcząt:

 1. XXVIII LO im. J. Kochanowskiego
 2. LXXVIII LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Puchar SLS im. W. Wiśniewskiego chłopców

 1. CIX LO im. H. Modrzejewskiej
 2. XXVIII LO im. J. Kochanowskiego

Uroczyste Zakończenie Sezonu odbyło się ponownie w Szkole Podstawowej nr 92 im. J. Brzechwy. W ramach uroczystości rozegrano mecz finałowy Pucharu im. W. Wiśniewskiego chłopców.

W dniach 13/14 czerwca 2006 roku odbyły się turnieje w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców.
Turnieje odbyły się na boiskach W.O.W. „Wisła” przy ul. Górczewskiej i były bardzo liczne obsadzone.
Wśród dziewcząt udział wzięło 36 par a wśród chłopców 48 par..

Skrócone wyniki turniejów w siatkówce plażowej w czerwcu 2006 r

Dziewczęta

 1. Elżbieta Kurek – Justyna Wiśniewska (XXXIII LO im. M. Kopernika)
 2. Anna Warzywoda – Marta Jasińska (X LO im. Królowej Jadwigi)
 3. Marta Piekut – Izabela Lis (LXXVIII LO im. M. Pawlik.-Jasnorzewskiej)

Chłopcy

 1. Michał Żurek – Dawid Migdalski (XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego)
 2. Sebastian Dryński – Karol Fryszkowski (XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego)
 3. Piotr Milewski – Mariusz Gadomski (ZS nr 1 w Wołominie)

W dniach 23/24 września 2006 r odbyły się trzecie z kolei turnieje SLS w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców. Podobnie jak poprzednie turnieje odbyły się one na boiskach W. O.W. „Wisła”.
W turniejach wzięło udział 15 par dziewcząt i 20 par chłopców.

Skrócone wyniki turniejów w siatkówce plażowej we wrześniu 2006 r

Dziewcząt

 1. Elżbieta Kurek – Justyna Wiśniewska (XXXIII LO im. M. Kopernika)
 2. Małgorzata Przybylska – Mariola Pindor (ZS nr 1 w Milanówku)
 3. Kinga Sokołowska – Aleksandra Przepiórka (XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego)

Chłopcy

 1. Michał Żurek – Łukasz Makowski (XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego)
 2. Krzysztof Dziubiński – Marcin Brzeziński (XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego)
 3. Sebastian Dryński – Karol Ryszkowski (XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego)

W dniu 04.10.2006 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SLS. W wyborach zostały wyłonione nowe władze SLS, które przedstawiają się następująco:

Zarząd

Prezes – Witold Mysyrowicz
Wiceprezes – Marek Wiśniewski
Skarbnik – Bogusław Nader
Sekretarz – Andrzej Machowski
Członek – Anna Adamczyk
Członek – Joanna Koy-Piotrowska
Członek – Jerzy Stańczykiewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Marian Biesiadecki
Sekretarz – Jerzy Czartoryski
Członek – Krystyna Pazio

cdn

Następny >

© 2004-2012 Szkolna Liga Siatkówki
Grafika: Witold Mysyrowicz, CMS Mambo PL,