Menu serwisu
Start
Szukaj
Wyniki
Wiadomości ogólne
Uczestnicy
Nagrody
Kontakt

1. Odznaka posiada dwie klasy: II klasę - Odznaka Srebrna i I klasę - Odznaka Złota
2. Odznaka może być nadana osobie fizycznej, organizacji lub instytucji szczególnie zasłużonej dla działalności i rozwoju Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Średnich. Osoba fizyczna, której nadana zostaje odznaka    powinna mieć. ukończone 16 lat.
3. Odznakę nadaje Zarząd Szkolnej Ligi Siatkówki, podejmując decyzję w formie uchwały, większością 3/5 głosów.
4. Każda klasa Odznaki może być  nadana tej samej osobie fizycznej, organizacji lub instytucji tylko jeden raz.
5. Złota Odznaka nie powinna być w zasadzie nadawana  osobie fizycznej, która nie posiada Odznaki Srebrnej.

6. W wyjątkowych wypadkach Złota Odznaka może być nadana organizacji lub instytucji, która nie ma dotąd nadanej Srebrnej Odznaki
7. Osoba, organizacja lub instytucja nie może otrzymać  Złotej Odznaki wcześniej niż po dwóch latach od otrzymania Odznaki Srebrnej.
8. Prezes SLS oraz sekretarz SLS prowadzą ścisłą ewidencję wniosków o nadanie odznaki jak również rejestr nadanych odznak.
9. Z wnioskiem o nadanie odznaki może wystąpić każdy członek Zarządu SLS jak również dowolna osoba związana ze Szkolną Ligą Siatkówki.
10. Nie przewiduje się specjalnych formularzy dla wniosków o nadanie odznaki, jednak każdy wniosek wymaga formy pisemnej i szczegółowego uzasadnienia.
11. W zasadzie Odznaki nadaje się raz w roku i wręcza na Uroczystym Zakończeniu Sezonu, jednak od tej reguły mogą nastąpić w uzasadnionych przypadkach odstępstwa.
12. Legitymację, potwierdzającą fakt nadania Odznaki, podpisują Prezes lub Wiceprezes SLS.
13. Odznaka nie powinna być20. nadawana masowo lecz stanowić21. powinna szczególne wyróżnienie. Choć22. nie ustala się limitów przyznawania odznaki, nie powinna jednak być ona nadawana w ilości większej niż kilkanaście Odznak rocznie.
14. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia.

< Poprzedni

© 2004-2012 Szkolna Liga Siatkówki
Grafika: Witold Mysyrowicz, CMS Mambo PL,